Strona główna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 września 2009r. > Uchwała nr XXX/190/09 w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn. ,, Pacynkowy zawrót głowy’’ Dziś jest 01.12.2015

Data ostatniej aktualizacji 30.11.2015
Liczba odwiedzin 3991497
  Uchwała nr XXX/190/09 w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn. ,, Pacynkowy zawrót głowy’’

 

Zał. nr 7 do protokołu nr XXX/09 z sesji
Rady Miejskiej w Braniewie w dniu 16 września 2009 r.
Uchwała nr XXX/190/09
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 września 2009 rokuw sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn. ,, Pacynkowy zawrót głowy’’ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji projekt pn. ,,Pacynkowy zawrót głowy’’ dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała nr XXX/190/09 w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn. ,, Pacynkowy zawrót głowy’’”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
07.10.2009, 12:04 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała nr XXX/190/09 w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn. ,, Pacynkowy zawrót głowy’’

pełny rejestr zmian dla tej strony
do góry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urząd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeżone.