Ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. 9 Maja i Jana Matejki - I Przetarg Ustny Nieograniczony

wraz z załącznikami dostępne w formacie PDF