Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22.03.2018r. w spawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

dostępne w załączniku w formacie PDF