Ochrona środowiska

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Uruchomienie punktu zbierania odpadów metali innych niż niebezpieczne na działce nr 38/8 w Braniewie 14 sierpień 2020 Udostępniony przez: Janusz NogalJ Odsłon: 13
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych 30 lipiec 2020 Udostępniony przez: Joanna Maziarz Odsłon: 42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Wileńskiej (DP 2347N ) w Braniewie 22 maj 2020 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 107
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa 13 maj 2020 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 93
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 06 marzec 2020 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 214
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 17 lutego 2020 r. przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzji znak : WGN.6220.7.11.2019.JN 19 luty 2020 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 222
Przystąpienie organu do prac nad projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2020 roku 14 styczeń 2020 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 232
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia 20 listopad 2019 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 312
Szacowanie szkód w rolnictwie 17 październik 2019 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 273
Wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Braniewa kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 14 sierpień 2019 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 796