Planowanie przestrzenne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Obwieszczenie - budowa II odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej stacje uzdatniania wody w Rogitach gm. Braniewo z odcinkiem nr III prowadzącym do przepompowni wody pitnej w Braniewie 21 grudzień 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 385
Obwieszczenie - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Żeromskiego do przejazdu kolejowego w stronę Młoteczna 14 grudzień 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 487
Obwieszczenie - budowa elektoenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV - ul. Wiejska 07 grudzień 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 486
Obwieszczenie - budowa skateparku 25 listopad 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 398
Obwieszczenie - budowa odcinka II sieci wodociągowej rozdzielczej, łączącej stację uzdatniania wody w Rogitach z przepompownią wody pitnej w Braniewie 16 listopad 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 332
Obwieszczenie - budowa linii kablowej niskiego napięcia do budynku usługowo-mieszkalnego 04 listopad 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 478
Obwieszczenie - umorzenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu położonego w Braniewie przy ul. Szkolnej na działkach geodezyjnych 127, 138/2 - obręb 3 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka III magistrali 03 listopad 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 348
Obwieszczenie - umorzenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka II magistrali przemysłowe łączącej stacje uzdatniania wody w Rogitach z przepompownią wody pitnej w Braniewie 21 październik 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 480
Obwieszczenie - budowa skateparku 19 październik 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 351
Obwieszczenie - budowa linii oświetlenia nn 0,4 kV o długości 160m oraz trzech słupów oświetleniowych 13 październik 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 365