Informacja o elektronicznym fakturowaniu

Informujemy, iż od dnia 18.04.2019r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z dn. 23.11.2018r). Zgodnie z ww. ustawą Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania https://efaktura.gov.pl/