Wykaz uchwał w XLIV sesji Rady Miejskiej w Braniewie odbytej 20 czerwca 2018 r.

1. Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo w roku szkolnym 2018/2019.
2. Uchwała Nr XLIV/311/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przypadków w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz warunków i trybu ich udzielania.
3. Uchwała Nr XLIV/312/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.
4. Uchwała Nr XLIV/313/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie
5. Uchwała Nr XLIV/314/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Braniewo na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021.
6. Uchwała Nr XLIV/315/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
7. Uchwała Nr XLIV/316/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
8. Uchwała Nr XLIV/317/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa.
9. Uchwała Nr XLIV/318/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa.
10. Uchwała Nr XLIV/319/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 .
11. Uchwała Nr XLIV/320/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
12. Uchwała Nr XLIV/321/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2017 rok.
13. Uchwała Nr XLIV/322/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
14. Uchwała Nr XLIV/323/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Braniewa Programu „ Braniewskiej Karty Weterana”.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr XLIV/310/18 pdf 95.11 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/311/18 pdf 96.43 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/312/18 pdf 52.87 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/313/18 pdf 52.46 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/314/18 pdf 75.07 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/315/18 pdf 92.80 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/316/18 pdf 43.72 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/317/18 pdf 434.20 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/318/18 pdf 542.09 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/319/18 pdf 3.41 MB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/320/18 pdf 292.30 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/321/18 pdf 68.70 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/322/18 pdf 72.01 KB Łukasz Kowalski
Uchwała Nr XLIV/323/18 pdf 51.88 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09, lipiec 2018 13:02 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, lipiec 2018 13:03 Łukasz Kowalski