Wykaz uchwał z IV sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 30 stycznia 2019 r.:

1. Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019-2024.
2. Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2019 rok.
3. Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Braniewa .
4. Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
5. Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2016-2019.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Braniewie 7z 17.37 MB Łukasz Kowalski
Protokoły z głosowania 7z 1.72 MB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13, marzec 2019 08:09 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, marzec 2019 08:02 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, marzec 2019 08:05 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, marzec 2019 13:19 Łukasz Kowalski