Wykaz uchwał z V sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 27 lutego 2019 r.:

1. UchwałNr V/44/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie.

2. Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, zmienioną Uchwałą Nr XLI/286/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

3. UchwałNr V/46/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa zabudowanych na cele mieszkaniowe.

4. UchwałNr V/47/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 – 2024.

5. UchwałNr V/48/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

6. UchwałNr V/49/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Braniewo-Frombork.

7. UchwałNr V/50/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska.

8.UchwałaNr V/51/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie wyboru delegata Miasta Braniewa do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich.

9.UchwałaNr V/52/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie.

10. UchwałNr V/53/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa (tj. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z późn. zm.).

11.UchwałaNr V/54/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokoły z głosowania 7z 2.51 MB Łukasz Kowalski
Uchwały V sesji Rady Miejskiej w Braniewie zip 13.93 MB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14, marzec 2019 11:56 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, marzec 2019 13:19 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 03, kwiecień 2019 12:45 Anna Kroczyk