Wykaz uchwał z VII sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 23 kwietnia 2019 r.

1. Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLII/208/98 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 stycznia 1998 roku w sprawie przystąpienia Miasta Braniewa do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.
2. Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie.
3. Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 – 2024.
4. Uchwałę Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
5. Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.
6. Uchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.
7. Uchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie.
8. Uchwała Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Braniewa

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Braniewie zip 16.26 MB Łukasz Kowalski
Protokoły z głosowania 7z 2.24 MB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22, maj 2019 14:23 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, maj 2019 14:24 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 12:31 Łukasz Kowalski