1. Otwarcie obrad sesji,
2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Braniewa,
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Braniewa,
6. Zamknięcie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 04, październik 2019 13:52 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. piątek, 04, październik 2019 13:52 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08, październik 2019 07:45 Adam Chruściel