1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego

prawa rzeczowego na nieruchomości Gminy Miasta Braniewa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Braniewa na lata 2021-2029.

6. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28, lipiec 2021 08:17 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, sierpień 2021 07:36 Adam Chruściel Porównaj dokumenty