Porządek obrad

Uchwały Rady

Nagranie z sesji Rady Miasta

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdza nieważność uchwały Nr XX/199/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie statutu Braniewskiemu Centrum Kultury w Braniewie,

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdza nieważność uchwały Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowych sposób obliczania wynagradzania za  godziny ponad wymiarowe o godziny doraźnych zastępstw.

 sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdza nieważność uchwały Nr XX/200/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"

Rozstrzygnięcia nadzorcze w załączeniu.

Protokoły z głosowania w załączeniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokoły z głosowania zip 21.17 MB Adam Chruściel
Rozstrzygnięcie nadzorcze XX/197/2020 pdf 89.04 KB Adam Chruściel
Rozstrzygnięcie nadzorcze XX/199/2020 pdf 79.18 KB Adam Chruściel
Rozstrzygnięcie nadzorcze XX/200/2020 pdf 50.40 KB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23, październik 2020 15:20 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26, październik 2020 08:16 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 07:11 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, grudzień 2020 07:16 Adam Chruściel