Nieruchomości

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Nadanie numeru porządkowego budynku 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1595
Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1948
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Braniewie w prawo własności nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 2407
Prawo pierwokupu nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1924
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargu. 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 862
Wydzierżawienie nieruchomości, przedłużenie umowy dzierżawy, rozwiązanie umowy dzierżawy 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 2154
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 25 styczeń 2019 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 2254
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1714
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 24 luty 2016 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 2176
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1703