Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia:

Wniosek o wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości lub przedłużenie umowy dzierżawy

Sposób wypełnienia dokumentów:

Wypełnić czytelnie wszystkie wymagane pola oraz złożyć podpis upoważnionej osoby

Wymagane opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin składania dokumentów:

Dokumenty można złożyć w dogodnym dla Państwa terminie.

W przypadku przedłużenia umowy dzierżawy dzierżawca obowiązany jest do złożenia stosownego wniosku w terminie do trzech miesięcy przed dniem wygaśnięcia umowy.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Braniewa

ul. Kościuszki 111

14-500 Braniewo

Sekretariat pok. 16

Sposób i termin załatwienia:

Umowa dzierżawy

Termin 60 dni

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne:

Informację w danej sprawie uzyskają Państwo pod numerem telefonu 55 644 01 13 lub w pok. 27.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 65 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn.zm.)
Zarządzenie NR 265/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Braniewa
Zarządzenie NR 123/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 265/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Braniewa
Zarządzenie NR 32/2020 z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 265/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Braniewa

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy odt 13.39 KB Adam Chruściel
Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy doc 13.00 KB Adam Chruściel
Wniosek o wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości odt 13.01 KB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 19, grudzień 2015 13:02 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 19, grudzień 2015 13:04 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. sobota, 19, grudzień 2015 13:06 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. sobota, 19, grudzień 2015 13:13 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. sobota, 19, grudzień 2015 13:14 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. sobota, 19, grudzień 2015 13:22 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. sobota, 19, grudzień 2015 14:26 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. sobota, 19, grudzień 2015 14:33 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 11:34 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18, styczeń 2016 11:37 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 22, styczeń 2016 13:35 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 01, czerwiec 2020 14:42 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. środa, 03, czerwiec 2020 08:41 Adam Chruściel