Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Braniewa 26 styczeń 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 6613
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV przy ulicy Fromborskiej w Braniewie 10 lipiec 2017 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 733
Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 2170
Wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1286
Przyjmowanie wnioskow o sprządzanie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 920
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewo 26 styczeń 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 4849