INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Braniewie

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349) informuję, że od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 01 kwietnia 2019 r.

każdy wyborca może sprawdzić , czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Braniewie zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2019 r.

Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców informacji udziela:

Urząd Miasta Braniewa Ewidencja Ludności, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, pokój nr 5.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18, marzec 2019 10:32 Anna Kroczyk